Velkommen

Velkommen til min hjemmeside om fysisk aktivitet som recovery for psykisk sårbare

Fysisk aktivitet / idræt er et ofte overset, men yderst virkningsfuldt middel i indsatsen for mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet på grund af psykisk sårbarhed / psykiske lidelser.

Her kan du læse om mine tilbud og ydelser inden for kurser/efteruddannelse og procesudvikling til personalegrupper, der arbejder med psykisk sårbare i:

 • Det kommunale system, fx jobcentre, bosteder, socialpsykiatri m.m.
 • Private bo- og støttetilbud
 • Det regionale niveau, fx psykiatrien

Ydelserne bygger på mit arbejde gennem mere end 15 år med fysisk aktivitet som centralt redskab i psykisk sundhedsfremme.

Min phD om emnet fra 2011 viser evidens for klart positiv virkning af idræt / bevægelse / fysisk aktivitet på psykisk sårbares recovery, mestring og oplevelse af agency og empowerment. I mit 5-årige arbejde som projektleder i det fælleskommunale samarbejde ”Krop, bevægelse og sind” har jeg været med til at udmønte og udrulle konceptet i praksis sammen med alle involverede personalegrupper, bl.a.:

 • Pædagogiske assistenter
 • SOSU-hjælpere og SUSU-assistenter
 • Plejere
 • Pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Diætister
 • Sygeplejersker
 • Ledere
 • Chefniveauet i den kommunale socialpsykiatri

”Jeg havde ikke svømmet i 20 år, men det kunne jeg sagtens. Kroppen husker det jeg kunne. Det giver mig overskud til nye ting – jeg føler mig ikke som psykisk syg, når jeg står i bruseren efter svømning.”

Mandlig beboer på psykiatrisk bosted med diagnosen skizofreni

At være fysisk aktiv på en meningsfuld måde sammen med andre modvirker isolation og giver psykologisk set en klarere selvfornemmelse. 

Fysisk aktivitet producerer nærvær og kontakt med sanserne. 

Kontakt: Jim Toft, tlf. 42437323 eller på mail: jim@jimtoft.dk

^