Rehabilitering og Recovery gennem den levede Krop

Fysisk aktivitet, Kropslighed og Sanselighed.

Fysisk aktivitet er undervurderet som metode for rehabilitering af mennesker med psykisk sårbarhed og lidelse. Det at have en psykisk lidelse er kendetegnet ved at miste sin naturlige kropslighed og sanselighed. Forudsætning for rehabilitering og recovery er at genetablere sin sunde kropslighed og sanselighed.

Dette kan opnås gennem fysisk aktivitet. Vores subjekt og bevidsthed udgår fra kroppen – kropssubjektet. Fysisk aktivitet forstået udelukkende i et KRAM-lys overser kropssubjektet og ser kroppen som instrument. Fysisk aktivitet som metode skal derfor hvile på et grundlag, som tilgodeser kropssubjektet, da kroppen er med til at give betydning til oplevelse og bevidsthed. Selvfornemmelse og oplevelse er forbundet med et kropsligt ”jeg-er-mig” og ”jeg-kan”. Forandring og personlig udvikling er betinget af en dyb selvfornemmelse af ”jeg-er-mig” ”og jeg-kan”. Denne selvfornemmelse kan fysisk aktivitet etablere.

Den professionelle udfordring

 

 

^