Forskning

Fysisk aktivitet i psykiatrien nødvendig for bedre rehabilitering af psykisk syge og sårbare

 

Fysisk aktivitet i psykiatrien bliver ofte undervurderet og underprioriteret, desværre, for det er et nødvendigt, effektivt og relativt billigt supplement til den gængse medicinske og terapeutiske behandling.

Min forskning har vist, at medicinering og terapi er ikke nok til at behandle psykisk syge og sårbare, når målet er helbredelse og rehabilitering. Derimod er det nødvendigt at inddrage fysisk aktivitet, bevægelse og den sansende krop i indsatsen for de psykisk syge og sårbare, hvis den skal lykkes.

Fysisk aktivitet i psykiatrien nødvendig for bedre rehabilitering af psykisk syge og sårbare

 

Fysisk aktivitet i psykiatrien bliver ofte undervurderet og underprioriteret, desværre, for det er et nødvendigt, effektivt og relativt billigt supplement til den gængse medicinske og terapeutiske behandling.

Min forskning har vist, at medicinering og terapi er ikke nok til at behandle psykisk syge og sårbare, når målet er helbredelse og rehabilitering. Derimod er det nødvendigt at inddrage fysisk aktivitet, bevægelse og den sansende krop i indsatsen for de psykisk syge og sårbare, hvis den skal lykkes.

Jim Toft, ph.d. i psykologi

Forskning i fysisk aktivitets indvirkning på mennesker med psykisk sårbarhed og lidelse

Mit navn er Jim Toft. Jeg har forsket i fysisk aktivitets indvirkning på mennesker med psykisk sårbarhed og lidelse i et psykologisk, psykiatrisk og psykosocialt perspektiv. Et felt, som jeg også har 20 års praksiserfaring med.

Min forskning giver evidens til at fastslå, at fysisk aktivitet, bevægelse og inddragelse af den sansende krop i behandlingen af mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelse har gavnlig – måske endda livgivende effekt. Evidensen ses særligt i mit 6-årige forskningsprojekt, som mundede ud ph.d.-afhandlingen Fysisk aktivitet som behandlingsmetode for skizofrene patienter.

Min forskning viser:

 • Der er en klar forbindelse mellem krop og sind
 • Livets oplevelser og lidelser sætter sig i kroppen. Derfor må kroppen ikke ignoreres i behandlingen
 • Fysisk aktivitet og bevægelse mindsker symptomer på psykisk lidelse, f.eks. dæmper det tvangstanker og stemmer hos skizofrene
 • Fysisk aktivitet dæmper symptomer for angst, depression, borderline og ADHD
 • Fysisk aktivitet og bevægelse øger det mentale velvære. Den sindslidende føler sig mere frisk i hovedet og får nemmere ved at koncentrere sig. Aktiviteten øger desuden følelser af eget værd, kompetencer og ro
 • Fysisk aktivitet og bevægelse gør, at samtaleterapi virker bedre, da den øgede klarhed i tankerne gør det nemmere for klienten at etablere og fastholde kontakt med terapeuten
 • Fysisk aktivitet gør det nemmere for psykisk sårbare at gennemføre gøremål, overskue og overholde aftaler

Det her ved vi om sundhed, trivsel og fysisk aktivitet for mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelse:

 • Vi ved, at mennesker med sindslidelser dør 15-20 år før tid
 • Vi ved, at mennesker med sindslidelse i højere grad lever med fysisk, somatisk sygdom end den øvrige befolkning
 • Vi ved, at fysisk aktivitet hjælper på såvel fysiske som psykiske symptomer
 • Vi ved, at det at være aktør i eget liv og deltage aktivt i idræt og kulturen omkring idræt er rehabiliterende
 • Vi ved, at ønsket om livsstilsændring er lige så stort hos sindslidende som hos den øvrige befolkning
 • Vi ved, at fysisk aktivitet har samme effekt for psykisk syge som den øvrige befolkning

Det vigtigste ved fysisk aktivitet i psykiatrien er, at den psykisk sårbare eller sindslidende er fysisk aktiv, får bevæget sig og kommer i kontakt med sin krop og sine sanser. Typen af bevægelse eller træning er mindre vigtig.

Eller ring nu på tlf.: +45 42 43 73 23

Få min hjælp til at inddrage fysisk aktivitet i jeres behandlingstilbud

Jeg tilbyder undervisning og supervision til professionelle inden for det psykiatriske område, som gerne vil implementere fysisk aktivitet og bevægelse i deres behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Læs mere om mine kurser og supervision her

Publikationer

Jeg har bidraget til flere bøger, forskningsprojekter og peer reviewed artikler, særligt om bevægelse i rehabilitering af psykisk syge og sårbare.

Se Jim Tofts publikationer om krop, psyke og bevægelse her >>

Se min ph.d.-afhandling her >>

Eller læs opsummeringen i resumeet af ph.d.-afhandlingen her >>