Kurser

Forskningsbaseret viden om bevægelse og psykisk syge

Undgå, at psykisk syge borgere stagnerer i deres behandling

Undgå skuffelser i behandling og rehabiliteringen af psykisk syge og sårbare. Lær, hvordan I opgraderer jeres rehabiliterende indsats ved at inddrage fysisk aktivitet i jeres tilbud.

Forskningsbaseret viden om bevægelse og psykisk syge

Undgå, at psykisk syge borgere stagnerer i deres behandling

Undgå skuffelser i behandling og rehabiliteringen af psykisk syge og sårbare. Lær, hvordan I opgraderer jeres rehabiliterende indsats ved at inddrage fysisk aktivitet i jeres tilbud.

Opgrader jeres rehabilitering af psykisk syge med et skræddersyet kursus

Arbejder du med behandling og rehabilitering af psykisk syge eller psykisk sårbare mennesker, og bliver du frustreret over, at du ikke ser tilstrækkelige forbedringer i deres tilstand? Så kan jeg hjælpe dig og dine kollegaer med et skræddersyet kursus.

De fleste af mine kunder oplevede det her, inden de bestilte et kursus hos mig. Du kan sikkert genkende et eller flere af punkterne:

 • Du føler, du mangler redskaber til at hjælpe borgere, der virker stagnerede
 • Du føler, du mangler viden om, hvad du kan gøre mere end den nuværende indsats
 • Det ærgrer dig, når du ser borgere, som igen og igen får brug for din afdeling, værested eller bosted
 • Du savner metoder til at hjælpe borgerne helt i mål
 • Der er ikke mange penge til nye og dyre tiltag
 • Du har ikke lyst til at eksperimentere med metoder, der ikke har dokumenteret effekt

Jeg kan hjælpe jer med at slippe for den slags frustrationer og til at se markante forbedringer i jeres rehabiliterende indsats. 

Bliv klædt på til at opgraderes jeres indsats over for psykisk syge og sårbare med mit forskningsbaserede kursus i at inddrage fysisk aktivitet, krop og bevægelse i behandlingen og rehabiliteringen.

Få et skræddersyet kursus, hvor din afdeling lærer, hvordan I griber det an i praksis.

Eller ring nu på tlf. 42 43 73 23 for en uforpligtende snak om, hvad din personalegruppe kan lære hos mig.

Min forskning viser: Det nytter ikke kun at behandle psyken

Min forskning har vist, at behandling, som udelukkende fokuserer på det mentale aspekt af borgerens udfordringer, ikke er tilstrækkelig til at helbrede eller rehabilitere mennesker, som har psykiske udfordringer og lidelser. Derimod hjælper fysisk aktivitet og bevægelse betydeligt på behandlingen af psykisk syge og sårbare. Det dokumenterede jeg i min ph.d.-afhandling om emnet.

Når fysisk aktivitet bliver inddraget i behandlingen, oplever psykisk syge og sårbare, at…

 • deres symptomer dæmpes
 • de kan mere på egen hånd
 • de får ro i sindet og kan overskue mere
 • de føler sig modigere og mere kompetente
 • de bliver mere klare i hovedet og kan bedre koncentrere sig
 • de er mere end deres diagnose og kan se optimistisk på fremtiden.

 

Kursus baseret på forskning og praktisk erfaring

Det kursus, jeg udbyder i dag, er baseret på min forskning og 15 års erfaring med at implementere fysisk aktivitet, krop og bevægelse i kommunale og regionale tilbud til psykisk sårbare borgere.

Find ud af, hvordan netop din afdeling eller organisation kan få den nødvendige viden og redskaber til at opgradere jeres tilbud.

Det siger mine kunder om mine kurser

 

Professionelle, som inddrager fysisk aktivitet, krop og bevægelse i deres indsats, melder tilbage, at…

 • de kan se effekten hos borgeren
 • borgerne blomstrer
 • de får mere mening i eget arbejdsliv.

Mange ville ønske, at de var startet på det noget før.

At inddrage kroppen er et af mine vigtigste værktøjer, når jeg har med mennesker at gøre. Jeg kan se, om andre mennesker har sig selv med i behandlingen, eller om de har lukket ned.

Ved at bruge kroppen kommer mine klienter i kontakt med sig selv igen. De kommer i kontakt med det, de har mistet, men som de stadig har i sig. Livsgnisten og livsglæden kommer igen.

Gitte Lyne

Pædagog i socialpsykiatrien for omsorgssvigtede, følelsesmæssigt skadede og psykisk sårbare mennesker

Hvem er kurset for?

Kurset er til dig, der arbejder med psykisk sårbare i…

 • det kommunale system, f.eks. bo- og væresteder og socialpsykiatrien
 • private bo- og støttetilbud
 • regionalt regi, fx psykiatrien.

Kurset er særligt for dig, som er træt af, at jeres nuværende indsats ikke hjælper borgerne helt i mål.

Måske oplever du og dine kollegaer, at borgerne, I hjælper…

 • sidder fast på bosted eller værested
 • ikke får det bedre på trods af medicinering og terapi
 • bliver passive og opgivende
 • mister håb og mening
 • virker fastlåste i deres sygdom og nuværende situation.

Om du arbejder på et bosted, et værested, eller om I møder borgerne i deres eget hjem, så kan du og dine kollegaer være trygge ved, at jeg altid tilpasser kurset til den enkelte personalegruppe og organisation.

Jeg har undervist og superviseret medarbejdere på alle niveauer af organisationer:

 • Pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Chefniveauet i den kommunale socialpsykiatri
 • Ledere
 • Sygeplejersker
 • Pædagogiske assistenter
 • SOSU-hjælpere og SUSU-assistenter
 • Plejere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Diætister

Med mit kursus er du og din afdeling sikret erfaren hjælp til alle relevante medarbejdere.

Eller ring nu på tlf.: 61 75 74 14 for en uforpligtende snak om, hvad din afdeling kan få ud af et samarbejde med mig.

”Jeg havde ikke svømmet i 20 år, men det kunne jeg sagtens. Kroppen husker det, jeg kunne. Det giver mig overskud til nye ting – jeg føler mig ikke som psykisk syg, når jeg står i bruseren efter svømning.”

Mandlig beboer på psykiatrisk bosted med diagnosen skizofreni

Om Jim Toft, ph.d. i psykologi

Din underviser: forsker med 30 års praktisk erfaring med samspillet mellem krop og psyke

Jeg hedder Jim Toft, og jeg hjælper mennesker, der arbejder inden for psykiatrien og social- og sundhedsområdet, med at få bedre og mere langvarige resultater i deres rehabilitering og behandling ved at inddrage fysisk aktivitet, krop og bevægelse i deres tilbud til psykisk syge og sårbare.

De medarbejdere, jeg underviser, erfarer, at borgerne…

 • bliver mere selvhjulpne
 • får øget deres livskvalitet
 • får øget troen på sig selv og egne evner
 • bliver bedre til at komme ud og omkring på egen hånd.

Mine kurser og undervisning er dels baseret på min ph.d. om fysisk aktivitet i behandlingen af psykisk syge, som gav evidens for den gavnlige effekt. Dels baseret på mine 15 års praktisk erfaring med at hjælpe kommunale og regionale instanser med at indføre fysisk aktivitet i deres tilbud til psykisk sårbare.

Alt det her får I med i mit kursus

Få forskningsbaseret viden, konkrete værktøjer samt opfølgende supervision og rådgivning, der forbedrer jeres rehabiliterende indsatser og behandling af mennesker med psykiske udfordringer og lidelser.

Metoden fungerer kun, hvis aktiviteten giver mening for og passer til den enkelte borger. Jeg lærer jer, hvordan I tester forskellige aktiviteter og typer af bevægelse med den enkelte borger, og hvordan I holder motivationen oppe – både hos jer selv og borgerne.

Kurset er bygget op om den viden og de redskaber, der skal til, for at I kommer i mål med at implementere fysisk aktivitet, krop og bevægelse i jeres tilbud til psykisk syge og sårbare.

Jeg har struktureret kurset sådan, at I starter med 1-2 fulde kursusdage, hvor I får den nødvendige viden og udleveret materiale. Derefter følger vi op sammen på halve dage med supervision, rådgivning og svar på spørgsmål. Strukturen er baseret på min erfaring med at implementere fysisk aktivitet som del af behandlings- og rehabiliteringstilbud i psykiatrien.

Du og dine kollegaer får

Forskningsbaseret viden

Find ud af, hvorfor det ikke er nok at fokusere på psyken, når I arbejder for forandringer hos borgerne.

Konkrete værktøjer

I får gennemtestede metoder og redskaber til at dokumentere jeres indsats og borgerens fremgang.

Opfølgende supervision og rådgivning

Få en tryg proces med hjælp til at implementere de nye tiltag og forankre dem solidt i organisationen.

Konkrete redskaber til alle niveauer i afdelingen

I kurset tager jeg højde for de forskellige roller i afdelingen eller organisationen og deres behov. De enkelte personalegrupper får redskaber, som passer til netop deres udfordringer.

Ledelsen får f.eks. indsigt i faldgruber i implementeringen og en 12-siders implementeringsguide.

Medarbejdere med direkte borgerkontakt får redskaber til motivation, fastholdelse og dokumentation af borgerens udvikling, bl.a. et BESA-skema, som bruges til at dokumentere forandring i borgerens fysiske og psykiske tilstand før og efter fysisk aktivitet.

 

Nødvendig supervision, så I undgår, at indsatsen mislykkes

Kursusforløbet er struktureret sådan, at I får min hjælp undervejs, der sikrer, at I ikke går i stå halvvejs inde i projektet, fordi I har manglet opfølgning.

 I får også svarene på spørgsmål som:

 • Hvordan arbejder vi med forandringsprocessen
 • Hvordan indpasser vi fysisk aktivitet og bevægelse i vores interventioner?
 • Hvad skal der til, for at vi kan sætte projektet i søen?
 • Hvordan passer det ind i vores sundhedspolitik?

Du er altid velkommen til at booke en gratis og uforpligtende afklaringssamtale, hvor vi finder ud af, hvordan netop din afdeling kan få gavn af mit kursus.

Jeres investering i viden og værktøjer, der kan forbedre jeres indsats

Jeres investering i mere vellykkede behandlings- og rehabiliterende indsatser er:

Igangsætning af projekt:

1 hel kursusdag a 6 timer.

 • Indsigter og forskningsbaseret viden
 • Konkrete værktøjer
 • Udleveret materiale

Pris: 12.500,- ekskl. moms og kørsel

Opfølgning og supervision:

1 halv kursusdag a 3 timer.

 • Opsamling på indsatsen indtil videre
 • Svar på spørgsmål
 • Hjælp til at løse konkrete udfordringer

 Pris: 8.000,- ekskl. moms og kørsel

Sådan foregår opstarten og samarbejdet

De fleste starter med mit foredrag, hvor de bliver introduceret til feltet, metoderne og resultaterne.

Når I er klar til næste skridt i jeres indsats og tilbud, foregår det sådan her:

E

Gratis afklaringsmøde

Vi starter med et uforpligtende afklaringsmøde. Vi tager en snak om jeres ønsker, udfordringer og reelle behov.

E

Uforpligtende tilbud

Du modtager et skriftligt og uforpligtende tilbud på baggrund af mødet.

E

Indholdsmøde

Efter I har accepteret tilbuddet, holder vi et fælles indholdsmøde. Vi klarlægger, hvilke medarbejdergrupper, typer af borgere og arbejdsopgaver jeg skal tilpasse kurset til.

E

Udarbejdelse af kursus

Jeg tilpasser kursus og materiale til netop jeres organisation/afdeling og det, vi har aftalt.

E

Afholdelse af kursus og udlevering af materiale

Jeg afholder første dag af kurset på aftalte tid og sted. Medarbejderne får udleveret materiale, der understøtter deres fremtidige arbejde.

E

Aftaler opfølgning og supervision

Vi aftaler, hvornår jeg skal komme ud til jer til opfølgning. Typisk vil det ligge 14 dage efter første kursusdag.

E

Fakturering og betaling

Jeg sender faktura med betalingsoplysninger og –frist.

E

Supervision

Får I brug for yderligere supervision eller en rådgivningssession efter kursusforløbet, så aftaler vi tidspunkt og varighed baseret på jeres konkrete behov.

Ofte stillede spørgsmål

Er prisen den samme, uanset hvor mange deltagere der er?

Ja. Der er ingen begrænsning på antallet af deltagere på kurset. I kan være så få eller mange, som det passer jer. Prisen forbliver den samme, uanset antal.

Vores afdeling møder borgerne i deres eget hjem og har ikke meget tid til de enkelte møder. Vil metoden kunne fungere for os?

Ja. Jeg har hjulpet med at implementere metoden i flere afdelinger, som hverken var bo- eller væresteder, så jeg kan give jer flere konkrete forslag til, hvordan I løfter opgaven.

Hvor mange opfølgnings-/supervisionsdage skal vi budgettere med i forløbet?

Det afhænger af den enkelte afdeling eller organisation, f.eks. hvor kompleks den er, og hvor mange medarbejdere der er involveret. I skal regne med 1-2 dage med kursus og 2-3 gange supervision/opfølgning for at sikre en ordentligt gennemført proces og solid forankring.

Kontakt mig gerne, så kan jeg give dig et overslag baseret på sammenlignelige organisationer eller afdelinger, jeg har hjulpet før.

Skal medarbejdere have nogen særlige kompetencer eller uddannelse i forvejen?

Nej, det er ikke nødvendigt. Alle typer medarbejdere kan deltage og få udbytte af kurset. Ingen af jer behøver at kende noget til feltet inden. Bare fortæl mig til vores opstartsmøde, hvem I gerne vil have med på kurset, så tilpasser jeg indholdet og materialet til deres funktioner.

Vi har ikke mange penge til nye tiltag. Kan det overhovedet betale sig for os at overveje denne metode?

Ja, for min metode er billig at benytte sig af og samtidig mere effektiv end metoder, der kun fokuserer på behandling af det psykiske aspekt.

Jeg har hjulpet en lang række institutioner, afdelinger og være- og bosteder, som var underlagt stramme rammevilkår. Derfor ved jeg, hvor og hvordan det er muligt at finde løsninger, selv hvor det synes svært til at starte med, og budgetterne er stramme.

Kan vi få noget mere information, inden vi booker et helt kursusforløb?

Naturligvis kan I det! I har 2 muligheder:

 1. Ring og aftal et telefon- eller Zoommøde, hvor jeg svarer på dine og dine kollegaers spørgsmål. Det varer typisk 20 minutter.
 2. Gør som de fleste af mine kunder, og start med et foredrag, hvor I bliver introduceret til feltet, metoderne og resultaterne.

Til mit foredrag får du og dine kollegaer en introduktion til, hvorfor det er så vigtigt at inddrage kroppen og bevægelse i behandlingen og rehabiliteringen af psykisk syge og sårbare.

Samtidig får I indsigt i, hvorfor nogle af jeres borgere stagnerer i deres rehabilitering og behandling.

Derudover får I konkrete eksempler på og forslag til, hvordan I selv kan komme i gang.